VUX, Specijalni efekti i rasvjeta
II Andrilovecka br 2, 10000 Zagreb, Hrvatska
+385 91 2011 129
neven.vukasinovic@zg.ht.hr, vuxrasvjeta@gmail.com

Specijalni efekti

r.b.naziv
1HAZE DIM
2DISCO DIM
3NISKI DIM (CO2 SUHI LED)
4VENTILATOR