VUX, Specijalni efekti i rasvjeta
II Andrilovecka br 2, 10000 Zagreb, Hrvatska
+385 1 2913 225
neven.vukasinovic@zg.ht.hr

Vux rasvjeta

VUX rasvjeta i specijalni efekti je otvoren krajem 1994. godine. VUX pruža usluge najma rasvjete i dimnih scenskih efekata sa kompletnom tehničkom podrškom u video i filmskoj djelatnosti.